Peter van der Veer

Uitgangspunten

Ik laat me in mijn leven en werk leiden door een aantal uitgangspunten of kernwaarden en principes. Deze leidende principes betreffen de omgang met mensen. Tussen mensen is vertrouwen en veiligheid van het grootste belang. Daarom is communicatie belangrijk in het tempo en de vorm die past bij de cultuur. Duidelijke processen dragen ook bij aan structuur die voor mensen van belang is omdat het bijdraagt aan voorspelbaarheid en daarmee aan veiligheid en vertrouwen. Heldere structuren bouwen is essentieel voor het bouwen aan acceptatie en is een uitdrukking van leiderschap. Durven beslissen gebaseerd op feiten die controleerbaar zijn biedt ook de gelegenheid om te werken aan een gezonde omgeving waarin het leren van gemaakte fouten en successen mogelijk is.

Mijn aanpak 

Ik gebruik een aantal instrumenten om succes te creëren in mijn opdrachten:

  • Veel aandacht voor stakeholder management
  • Vaardigheid in het inventariseren, beoordelen en formuleren van beleid en het opbouwen van commitment
  • Aanbevelen, ontwikkelen en bewaken van strategische uitgangspunten
  • Talent voor het inrichten van uitvoerbare plannen die leiden tot resultaat
  • Positieve humor

Familie en hobbies

Mijn partner, Lawan, is een succesvolle zelfstandig ondernemer. Samen met onze hond, een Shiba Inu, wonen wij in Alphen aan den Rijn. We hebben een bedrijf aan huis met een zeer goede reputatie in de regio. Mijn twee dochters zijn werkzaam in de zorg en uitgeverij. Ik doe graag aan yoga en fotografie en speel slaggitaar in een band.

Bekijk mijn CV op LinkedIn
Recente projecten
Lees mijn blog

Contact met Peter van der Veer

Stuur mij een Mail
Mobiel: 06 22 69 80 91